جزئیات گوشی i-mobile TV 620

مشخصات کامل گوشی i-mobile TV 620 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1050mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی i-mobile TV 523

مشخصات کامل گوشی i-mobile TV 523 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی i-mobile TV 630

مشخصات کامل گوشی i-mobile TV 630 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 8MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1100mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی i-mobile TV658 Touch&Move

مشخصات کامل گوشی i-mobile TV658 Touch&Move سیستم عامل: Feature phone دوربین : 8MP صفحه نمایش: 3 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1050mAh عر..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی i-mobile 315

مشخصات کامل گوشی i-mobile 315 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 720mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی i-mobile 101

مشخصات کامل گوشی i-mobile 101 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 680mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی i-mobile TV 626

مشخصات کامل گوشی i-mobile TV 626 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی i-mobile 202

مشخصات کامل گوشی i-mobile 202 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی i-mobile 522

مشخصات کامل گوشی i-mobile 522 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب